شیوه پرداخت فقط به یک صورت میباشد.

فقط از طریق درگاه بانکی سایت نمایندگی فروش امکان پذیر است.

البته قبل از خرید باید درخواست خرید شما از طرف سایت نمایندگی فروش مورد موافقت قرار بگیرد.

لازم به توضیح است جهت حفظ منافع مشتریان سایت نمایندگی فروش هیچ عجله ای برای خرید مشتریان گرامی ندارد.

سایت نمایندگی فروش به تمام مشتریان خود سفارش میکند در خرید کردن عجله نکنند .

و در هنگام خرید قیمت کالا و مرغوبیت کالا را در نظر داشته باشد.