قوانین درخواست خرید:

1-اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد

2-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد

3-شخص ثبت نام کننده باید حداقل 18 سال تمام سن داشته باشد