جهت ثبت سفارش کالا شما میتوانید در قسمت درخواست خرید ثبت نام نموده و منتظر تماس تلفنی از نمایندگی فروش باشید.لازم به توضیح است سایت نمایندگی فروش کالا به صورت جزعی نمیفروشد و آشکار است هر چقدر درخواست کالای کلی بیشتر باشد قیمت پایین تر است.شما میتوانید قبل از سفارش کالای خود درخواست قیمت نموده و بعد از اطلاع از قیمت اقدام به خرید نماییدجهت اقدام به خرید میتوانید در قسمت درخواست خرید ثبت نام نمایید.سایت نمایندگی فروش به تمام مشتریان خود سفارش میکند در خرید کردن عجله نکنند و در هنگام خرید قیمت کالا و مرغوبیت کالا را در نظر داشته باشد.