قطعه پکیج

قطعه پکیج

قطعه پکیج

عمده قطعه پکیج

عمده ای

عمده فروش

عمده فروشی قطعه پکیج

اگر شما تامین کننده این محصولات هستید ما خریداریم

جهت پیشنهاد قیمت همکاری و فروش محصولات خود به ما کلیک کنید

عمده , عمده ای , پخش عمده , قیمت عمده ا

عمده فروش , قیمت عمده , فروش عمده ای , عمده فروشی

انکه در زمان خراب شدن قطعات پکیج،

پکیج نو یخریم یا قطعات پکیج معیوب را عوض کنیم اختیار کامل داریم

اما بهتر است در این باره از نظر کارشناسان پکیج استفاده کنیم.

به طور کلی بیشترین قطعه تعویضی در پکیج ها در شرایط عادی مربوط به مبدل حرارتی می باشد

این مبدل ها بر اثر رسوب بستن، گرما را به خوبی به آب انتقال نمیدهد

این امر باعث سوراخ شدن و پوسیدگی آن میگردد.

سرویس پکیج

اما نباید فکر کنیم که همیشه به هنگام خراب شدن پکیج اشکال از مبدل هست .

قطعات گوناگونی در پکیج وجود دارد که کارکرد درست هر قطعه به قطعه ای دیگر وابسته هست.

اهل فن بخوبی میدانند تا علت اصلی خرابی پکیج پیدا نشود پکیج عملکرد مناسبی نخواهد داشت.

بدین سبب باید سرویسکار پکیج در مورد پکیج اطلاعات کافی داشته باشد .

در ضمن هر پکیچ باید توسط سرویسکار مجاز تحت سرویس قرار گیرد .

چون تمام سرویس کاران پکیج تحت آموزش قرار گرفته اند و حتی قطعات تعویضی دارای ضمانت هستند به

شرطی که تعویض توسط سرویسکار مجاز پکیج صورت پذیرد.

اما از طرفی بهره بردار پکیج یا هر کسی از پکیج استفاده میکند باید از طرز عملکرد و یا همان چگونگی بهره برداری

پکیج اطلاعاتی داشته باشد تا به مشکل برخورد ننماید.

 

مقاله ای دیگر در این مورد

نوامبر 1, 2020