مایع ضدعفونی عمده

مایع ضدعفونی عمده

مایع ضدعفونی عمده

عمده مایع ضدعفونی

عمده ای

عمده فروش

مایع ضدعفونی عمده فروشی

اگر شما تامین کننده این محصولات هستید ما خریداریم

جهت پیشنهاد قیمت همکاری و فروش محصولات خود به ما کلیک کنید

استفاده از ژل ضد عفونی کننده در بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی

برای جلوگیری از انتقال بیماری های ویروسی و میکروبی بسیار حائز اهمیت میباشد.

بسیاری از سطوح در درمانگاه ها و بیمارستان ها دارای آلودگی میکروبی میباشند که میتوانند

به افراد مختلف سرایت کنند به همین منظور تمامی سطوح را در این مکان ها ضد عفونی میکنند.

استفاده از مواد ضد عفونی کننده بر روی سطوح باعث ایجاد فعالیت ضد میکروبی میشود.

اثرات ضدعفونی کننده ها

اگر در یک مکان سطوح را با آب و صابون شست و شو دهیم حدود 80 درصد از میکروب ها از بین میروند

در حالی که تاثیر مواد ضد عفونی کننده بر روی سطح تا 99/9 درصد است .

همچنین باید به این نکته توجه نمود که مواد ضد عفونی کننده تاثیرات سوئی بر روی

سلول های بدن انسان دارند زیرا این مواد خاصیت سمی دارند تا بتوانند میکروب ها را از بین ببرند

بنابراین هنگام استفاده از مواد ضد عفونی کننده باید دقت کافی شود

و از برخورد این مواد با نقاط حساس بدن مثل چشم و دهان جلوگیری شود.

نحوه ی تاثیر مواد ضد عفونی کننده بر روی میکروب ها

1 تاثیر بر روی غشای خارجی دیواره ی باکتری ها با حل کردن

مولکول های غیر قطبی در لیپید و ورود به سلول و همچنین با تخریب سیستم های انتقال سلولی

2 اثر بر روی خود دیواره ی باکتری و تخریب کردن آن .

3تاثیر بر غشای سیتوپلاسمی.

4 تاثیر به روی ستاپولیسم

5 تاثیر گذاری روی هسته و سیتو پلاسم

6 تاثیر بر اسپور های باکتریایی

دسته بندی ضدعفونی ها طبق عملکرد

A یا ماده ضد عفونی سطح بالا که میتواند اسپورهای باکتریایی را در شراط مناسب از بین ببرد.

B یا ماده ضد عفونی دسته متوسط که همه باکتری های لیپید دار

و بعضی ویروس های بدون پوشش و قارچ ها را از بین میبرد.

C یا ماده ضد عفونی سطح پایین که میتواند شکل رویشی همه باکتری ها

به جز باسیل سل و ویروس هایی که پوشش دارند

و بعضی ویروس های بدون پوش و همچنین قارچ ها را از بین ببرد.

.

.

حهت دیدن ادامه مقاله کلیک کنید

.

.